Actualitat
Fòrum internacional sobre autisme

La presència social de l’autisme planteja avui una problemàtica a diversos nivells: es parla de l’autisme per a referir-se quasi exclusivament a la infància; els signes que descriu el difós TEA són ja tant amplis que fan difícil definir les seves fronteres en la infància, però també després d’aquesta; a més debat sobre la terapèutica de més èxit, major invisibilitat d’aquells casos que no milloren com estava previst...

Continuar llegint

Manifest de Minerva

Dirigit a l’Hble. Sr Antoni Comín, Conseller de Salut; a la Hble. Sra. Meritxell Ruiz, Consellera d’Ensenyament; i a la Hble. Sra. Dolors Bassa, Consellera de Benestar Social i Família; de la Generalitat de Catalunya I en resposta a la campanya de l’Associació Aprenem: “Prácticas obsoletas en la atención pública del autismo en Cataluña” a Change.org

Continuar llegint

10 Consideraciones para un debate plural sobre el autismo

El 11 de enero de 2012 el grupo parlamentario CiU presentó a la Comisión de Sanidad y Política Social del Congreso de Diputados en Madrid una “Proposición no de ley para la mejora de la atención a las personas con Trastorno del espectro autista”, que fue aprobada con los votos de PSOE, PP y CiU.

Continuar llegint